Coffi a Chlonc Ty Tawe

Dewch i Siarad! Come and Chat!

Dewch i ymuno â ni bob bore Iau rhwng 10:30yb - canol dydd am goffi, te, bisgedi a chyfle i ymarfer eich Cymraeg mewn sefyllfa hamddenol ac anffurfiol. Nid yn unig yn sgwrsio bydd ond byddwn yn cynnal cwis, chwarae gemau, gwneud posau a hyd yn oed chwarae Scrabble yn y Gymraeg! Bore o hwyl a chwerthin!
Mae croeso i siaradwyr o bob lefel. Galwch draw!

Come and join us every Thursday morning between 10:30am-midday for coffee, tea, biscuits and an opportunity to practice your Welsh in a relaxed, fun and informal environment. We not only sit and chat but we hold quizzes, play games, do puzzles even play Scrabble in Welsh! All for a bit of fun while learning Welsh!

All levels welcome. Call in!