Cylch Clebran

Rydym yn rhedeg ein Cylch Clebran pob bore Mercher am 11:00yb – 12:15yp. Ymunwch gyda ni am sgwrs ac ychydig o hwyl! Sesiwn sgwrsio anffurfiol i ddysgwyr lefel Canolradd ac Uwch i ymarfer eich Cymraeg a chymdeithasu, Croeso mawr i chi!

We run a weekly chat session every Wednesday morning between 11:00am -12:15pm suitable for learners at level Canolradd and Uwch! Join us in the Cylch Clebran for a bit of fun while practicing your Welsh and socialising! Everyone is welcome!

https://zoom.us/j/97139671667

Cylch Clebran poster